En elsker har alle de gode egenskapene og alle de feilene som ektemannen mangler.


en-elsker-har-alle-gode-egenskapene-og-alle-feilene-som-ektemannen-mangler
elskerelskerharallegodeegenskapeneogfeilenesomektemannenmangleren elskerelsker harhar allealle dede godegode egenskapeneegenskapene ogog allealle dede feilenefeilene somsom ektemannenektemannen mangleren elsker harelsker har allehar alle dealle de godede gode egenskapenegode egenskapene ogegenskapene og alleog alle dealle de feilenede feilene somfeilene som ektemannensom ektemannen mangleren elsker har alleelsker har alle dehar alle de godealle de gode egenskapenede gode egenskapene oggode egenskapene og alleegenskapene og alle deog alle de feilenealle de feilene somde feilene som ektemannenfeilene som ektemannen mangleren elsker har alle deelsker har alle de godehar alle de gode egenskapenealle de gode egenskapene ogde gode egenskapene og allegode egenskapene og alle deegenskapene og alle de feileneog alle de feilene somalle de feilene som ektemannende feilene som ektemannen mangler

Ektemannen er det tålmodigste av alle husdyr. -Ektemann
ektemannen-er-det-tålmodigste-av-alle-husdyr
Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
Skjønnhet: Den makten en kvinne har til å sjarmere en elsker og drive ektemannen til vannvidd. -Skjønnhet
skjønnhet-den-makten-kvinne-har-til-å-sjarmere-elsker-og-drive-ektemannen-til-vannvidd
Vi kan alle gjøre feil, men jeg har ikke til hensikt å fortelle dere om feilene vi måtte ha - eller ikke måtte ha - gjort. -Al Gore
vi-kan-alle-gjøre-feil-men-jeg-har-ikke-til-hensikt-å-fortelle-dere-om-feilene-vi-måtte-eller-ikke-måtte-gjort
Man elsker ikke det andre mennesket på tross av dets feil og mangler, man elsker det med dets feil og mangler. -Tollak B. Sirnes
man-elsker-ikke-det-andre-mennesket-på-tross-av-dets-feil-og-mangler-man-elsker-det-med-dets-feil-og-mangler