En ektemanns lykke avhenger av de kvinnene han ikke har giftet seg med.


en-ektemanns-lykke-avhenger-av-kvinnene-han-ikke-har-giftet-seg-med
oscar wildeektemannslykkeavhengeravkvinnenehanikkehargiftetsegmeden ektemannsektemanns lykkelykke avhengeravhenger avav dede kvinnenekvinnene hanhan ikkeikke harhar giftetgiftet segseg meden ektemanns lykkeektemanns lykke avhengerlykke avhenger avavhenger av deav de kvinnenede kvinnene hankvinnene han ikkehan ikke harikke har giftethar giftet seggiftet seg meden ektemanns lykke avhengerektemanns lykke avhenger avlykke avhenger av deavhenger av de kvinneneav de kvinnene hande kvinnene han ikkekvinnene han ikke harhan ikke har giftetikke har giftet seghar giftet seg meden ektemanns lykke avhenger avektemanns lykke avhenger av delykke avhenger av de kvinneneavhenger av de kvinnene hanav de kvinnene han ikkede kvinnene han ikke harkvinnene han ikke har giftethan ikke har giftet segikke har giftet seg med

Jeg har nok giftet meg med et par stykker som jeg ikke burde ha giftet meg med, men hvem har ikke det? -Gifte seg
jeg-har-nok-giftet-meg-med-et-par-stykker-som-jeg-ikke-burde-giftet-meg-med-men-hvem-har-ikke-det
Heller en gammel komfyr enn ingen kakkelovn, sa mannen, han giftet seg med en peppermø. -Gifte seg
heller-gammel-komfyr-enn-ingen-kakkelovn-sa-mannen-han-giftet-seg-med-peppermø
Hvorfor prøver en kvinne i ti år å forandre mannens vaner når hun etterpå bare klager over at han ikke lenger er den hun giftet seg med? -Kvinner og menn
hvorfor-prøver-kvinne-i-ti-år-å-forandre-mannens-vaner-når-hun-etterpå-bare-klager-over-at-han-ikke-lenger-er-den-hun-giftet-seg-med
Hvis din lykke avhenger av hva andre gjør, antar jeg at du har et problem. -Lykke
hvis-din-lykke-avhenger-av-hva-andre-gjør-antar-jeg-at-du-har-et-problem
Noe av det morsomste ved å være middelaldrende er å tenke tilbake på dem man ikke giftet seg med. -Ukjent
noe-av-det-morsomste-ved-å-være-middelaldrende-er-å-tenke-tilbake-på-dem-man-ikke-giftet-seg-med