En doven skredder syr lange sting.


en-doven-skredder-syr-lange-sting
dovenskapdovenskreddersyrlangestingen dovendoven skredderskredder syrsyr langelange stingen doven skredderdoven skredder syrskredder syr langesyr lange stingen doven skredder syrdoven skredder syr langeskredder syr lange stingen doven skredder syr langedoven skredder syr lange sting

Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. -Sti
den-lange-lange-sti-over-myrene-og-inn-i-skogene-hvem-har-trakket-opp-den-mannen-mennesket-den-første-som-var-her-det-var-ingen-sti-før-ham
En doven kone skylder gjerne på barnet. -Dovenskap
en-doven-kone-skylder-gjerne-på-barnet
Den som er doven, driver det aldri til noe. -Dovenskap
den-som-er-doven-driver-det-aldri-til-noe
Når en mann er doven, må en annen mann arbeide dobbelt, ellers blir det ikke mat til noen av dem. -George Bernard Shaw
når-mann-er-doven-må-annen-mann-arbeide-dobbelt-ellers-blir-det-ikke-mat-til-noen-av-dem
Høye fjell kaster lange skygger. -Fjell
høye-fjell-kaster-lange-skygger