En diplomat er en mann som husker en kvinnes fødselsdag, men som glemmer alderen hennes.


en-diplomat-er-mann-som-husker-kvinnes-fødselsdag-men-som-glemmer-alderen-hennes
diplomatidiplomatermannsomhuskerkvinnesfødselsdagmenglemmeralderenhennesen diplomatdiplomat erer enen mannmann somsom huskerhusker enen kvinneskvinnes fødselsdagmen somsom glemmerglemmer alderenalderen hennesen diplomat erdiplomat er ener en mannen mann sommann som huskersom husker enhusker en kvinnesen kvinnes fødselsdagmen som glemmersom glemmer alderenglemmer alderen hennesen diplomat er endiplomat er en manner en mann somen mann som huskermann som husker ensom husker en kvinneshusker en kvinnes fødselsdagmen som glemmer alderensom glemmer alderen hennesen diplomat er en manndiplomat er en mann somer en mann som huskeren mann som husker enmann som husker en kvinnessom husker en kvinnes fødselsdagmen som glemmer alderen hennes

En kvinnes alder har ingen betydning. Det som teller, er hvor lenge hun har vært i den alderen. -Ukjent
en-kvinnes-alder-har-ingen-betydning-det-som-teller-er-hvor-lenge-hun-har-vært-i-den-alderen
Når kvinner blir tredve, glemmer de alderen; når de blir førti, glemmer de at den noen gang har husket den. -Ninon de Lenclos
når-kvinner-blir-tredve-glemmer-alderen-når-blir-førti-glemmer-at-den-noen-gang-har-husket-den
Livet er ikke hva som har hendt deg, men hva du husker og hvordan du husker det. -Livet er
livet-er-ikke-hva-som-har-hendt-deg-men-hva-du-husker-og-hvordan-du-husker-det
En kvinnes tanker løper alltid foran hennes handlinger. -Kvinner
en-kvinnes-tanker-løper-alltid-foran-hennes-handlinger
Det siste man glemmer om en kvinne, er hennes parfyme. -Kvinner
det-siste-man-glemmer-om-kvinne-er-hennes-parfyme
En kvinnes hemmeligste ønsker må man lese i hennes lukkede øyne. -Kvinner
en-kvinnes-hemmeligste-ønsker-må-man-lese-i-hennes-lukkede-øyne