En dårlig anmeldelse er som å bake en kake med alle de beste ingrediensene, og la noen sitte på den.


en-dårlig-anmeldelse-er-som-å-bake-kake-med-alle-beste-ingrediensene-og-noen-sitte-på-den
danielle steeldårliganmeldelseersombakekakemedallebesteingredienseneognoensittedenen dårligdårlig anmeldelseanmeldelse erer somsom åå bakebake enen kakekake medmed allealle dede bestebeste ingredienseneog lala noennoen sittesitte påpå denen dårlig anmeldelsedårlig anmeldelse eranmeldelse er somer som åsom å bakeå bake enbake en kakeen kake medkake med allemed alle dealle de bestede beste ingredienseneog la noenla noen sittenoen sitte påsitte på denen dårlig anmeldelse erdårlig anmeldelse er somanmeldelse er som åer som å bakesom å bake enå bake en kakebake en kake meden kake med allekake med alle demed alle de bestealle de beste ingredienseneog la noen sittela noen sitte pånoen sitte på denen dårlig anmeldelse er somdårlig anmeldelse er som åanmeldelse er som å bakeer som å bake ensom å bake en kakeå bake en kake medbake en kake med alleen kake med alle dekake med alle de bestemed alle de beste ingredienseneog la noen sitte påla noen sitte på den

Alle må ikke bake den fineste bursdagskaka. -Hanne Hide
alle-må-ikke-bake-den-fineste-bursdagskaka
Latter er slett ikke noen dårlig begynnelse på et vennskap, og det er absolutt den beste måten å avslutte det på. -Oscar Wilde
latter-er-slett-ikke-noen-dårlig-begynnelse-på-et-vennskap-og-det-er-absolutt-den-beste-måten-å-avslutte-det-på
Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning. -Theodore Roosevelt
det-er-vanskelig-å-heve-levestandarden-med-beste-lover-men-lett-å-senke-den-ved-dårlig-lovgivning
Den beste måten å glemme alle bekymringer på er å gå med sko som er for trange. -Ukjent
den-beste-måten-å-glemme-alle-bekymringer-på-er-å-gå-med-sko-som-er-for-trange
Når en kvinne vil vise seg fra sin beste side, bør hun ikke sitte på den. -Kvinner
når-kvinne-vil-vise-seg-fra-beste-side-bør-hun-ikke-sitte-på-den