En bok som ikke blir lest, kan aldri være kunst.


en-bok-som-ikke-blir-lest-kan-aldri-være-kunst
may grethe lerumboksomikkeblirlestkanaldriværekunsten bokbok somsom ikkeikke blirblir lestkan aldrialdri værevære kunsten bok sombok som ikkesom ikke blirikke blir lestkan aldri værealdri være kunsten bok som ikkebok som ikke blirsom ikke blir lestkan aldri være kunsten bok som ikke blirbok som ikke blir lest

Min utfordring som forfatter, er alltid å skrive en ny bok, en bok som vil føre meg til steder jeg aldri før har vært. -Paulo Coelho
min-utfordring-som-forfatter-er-alltid-å-skrive-ny-bok-bok-som-vil-føre-meg-til-steder-jeg-aldri-før-har-vært
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske. -Edvard Munch
all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
En bok som ikke blir åpnet er bare en murstein av papir. -Bok
en-bok-som-ikke-blir-åpnet-er-bare-murstein-av-papir