En bok er ikke mindre verdifull fordi den er lettlest, og heller ikke er den mer pålitelig om den er gørr.


en-bok-er-ikke-mindre-verdifull-fordi-den-er-lettlest-og-heller-ikke-er-den-mer-pålitelig-om-den-er-gørr
ukjentbokerikkemindreverdifullfordidenlettlestoghellermerpåliteligomgørren bokbok erer ikkeikke mindremindre verdifullverdifull fordifordi denden erer lettlestog hellerheller ikkeikke erer denden mermer påliteligpålitelig omom denden erer gørren bok erbok er ikkeer ikke mindreikke mindre verdifullmindre verdifull fordiverdifull fordi denfordi den erden er lettlestog heller ikkeheller ikke erikke er dener den merden mer påliteligmer pålitelig ompålitelig om denom den erden er gørren bok er ikkebok er ikke mindreer ikke mindre verdifullikke mindre verdifull fordimindre verdifull fordi denverdifull fordi den erfordi den er lettlestog heller ikke erheller ikke er denikke er den merer den mer påliteligden mer pålitelig ommer pålitelig om denpålitelig om den erom den er gørren bok er ikke mindrebok er ikke mindre verdifuller ikke mindre verdifull fordiikke mindre verdifull fordi denmindre verdifull fordi den erverdifull fordi den er lettlestog heller ikke er denheller ikke er den merikke er den mer påliteliger den mer pålitelig omden mer pålitelig om denmer pålitelig om den erpålitelig om den er gørr

Verden er en vakker bok, men den er unyttig for den som ikke kan lese. -Verden
verden-er-vakker-bok-men-den-er-unyttig-for-den-som-ikke-kan-lese
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen
Jeg kan ikke bære verden som den er, og enda mindre om den blir annerledes. -Beate Grimsrud
jeg-kan-ikke-bære-verden-som-den-er-og-enda-mindre-om-den-blir-annerledes
Gi heller en rusdrikk til den som holder på å gå til grunne, og vin til den som har sorg i sinn. La ham drikke så han glemmer sin armod og ikke minnes sin møye mer. -Bibelen
gi-heller-rusdrikk-til-den-som-holder-på-å-gå-til-grunne-og-vin-til-den-som-har-sorg-i-sinn-la-ham-drikke-så-han-glemmer-armod-og-ikke-minnes