En avslutning bør alltid være virkningsfull.


en-avslutning-bør-alltid-være-virkningsfull
henrik ibsenavslutningbøralltidværevirkningsfullen avslutningavslutning børbør alltidalltid værevære virkningsfullen avslutning børavslutning bør alltidbør alltid værealltid være virkningsfullen avslutning bør alltidavslutning bør alltid værebør alltid være virkningsfullen avslutning bør alltid væreavslutning bør alltid være virkningsfull

En dårlig avslutning fra Pascal Simpson, som forøvrig bør ta en telefon til Grethe Roede. -Fotball
en-dårlig-avslutning-fra-pascal-simpson-som-forøvrig-bør-ta-telefon-til-grethe-roede
Noe du bør være forberedt på, er at andre mennesker ikke alltid deler din drøm. -Linda Ronstadt
noe-du-bør-være-forberedt-på-er-at-andre-mennesker-ikke-alltid-deler-din-drøm
En tale skal ha en god begynnelse og en god avslutning, men først og fremt skal de to være så nær hverandre som mulig. -Tale
en-tale-skal-god-begynnelse-og-god-avslutning-men-først-og-fremt-skal-to-være-så-nær-hverandre-som-mulig
Sant å si - og sannheten bør man alltid si! -Sannhet
sant-å-og-sannheten-bør-man-alltid
Hver grense er en begynnelse så vel som en avslutning. -George Eliot
hver-grense-er-begynnelse-så-vel-som-avslutning