En arkeolog er den beste ektefelle en kvinne kan ha. Jo eldre hun blir, jo mer interessert blir han i henne.


en-arkeolog-er-den-beste-ektefelle-kvinne-kan-jo-eldre-hun-blir-jo-mer-interessert-blir-han-i-henne
ektemannarkeologerdenbesteektefellekvinnekanjoeldrehunblirjomerinteressertblirhanhenneen arkeologarkeolog erer denden bestebeste ektefelleektefelle enen kvinnekvinne kankan hajo eldreeldre hunhun blirjo mermer interessertinteressert blirblir hanhan ii henneen arkeolog erarkeolog er dener den besteden beste ektefellebeste ektefelle enektefelle en kvinneen kvinne kankvinne kan hajo eldre huneldre hun blirjo mer interessertmer interessert blirinteressert blir hanblir han ihan i henneen arkeolog er denarkeolog er den besteer den beste ektefelleden beste ektefelle enbeste ektefelle en kvinneektefelle en kvinne kanen kvinne kan hajo eldre hun blirjo mer interessert blirmer interessert blir haninteressert blir han iblir han i henneen arkeolog er den bestearkeolog er den beste ektefelleer den beste ektefelle enden beste ektefelle en kvinnebeste ektefelle en kvinne kanektefelle en kvinne kan hajo mer interessert blir hanmer interessert blir han iinteressert blir han i henne

Gjennomsnittsmannen er mer interessert i en kvinne som er interessert i ham enn han er i en kvinne med vakre ben. -Marlene Dietrich
gjennomsnittsmannen-er-mer-interessert-i-kvinne-som-er-interessert-i-ham-enn-han-er-i-kvinne-med-vakre-ben
Jo eldre man blir, dess mer jevnaldrende blir man. -Ivar Wallensteen
jo-eldre-man-blir-dess-mer-jevnaldrende-blir-man
Hvis en kvinne satser på sin dyktighet, blir hun mistenkt for å være ukvinnelig. Satser hun på sin kvinnelighet, blir hun mistenkt for å være udugelig. -Kvinner og karriere
hvis-kvinne-satser-på-dyktighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-ukvinnelig-satser-hun-på-kvinnelighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-udugelig
Når en kvinne kommer i den kritiske alderen, blir hun ukritisk. -Kvinner og alder
når-kvinne-kommer-i-den-kritiske-alderen-blir-hun-ukritisk
Hun hadde flyttet i den tro at han ville dele dette livet med henne, men han hadde gått fra henne like etterpå. -Parforhold
hun-hadde-flyttet-i-den-tro-at-han-ville-dele-dette-livet-med-henne-men-han-hadde-gått-fra-henne-like-etterpå