En anstendig kvinne er en dame som vet hva hun ikke bør vite, skjønt hun vet det.


en-anstendig-kvinne-er-dame-som-vet-hva-hun-ikke-bør-vite-skjønt-hun-vet-det
kvinneranstendigkvinneerdamesomvethvahunikkebørviteskjøntdeten anstendiganstendig kvinnekvinne erer enen damedame somsom vetvet hvahva hunhun ikkeikke børbør viteskjønt hunhun vetvet deten anstendig kvinneanstendig kvinne erkvinne er ener en dameen dame somdame som vetsom vet hvavet hva hunhva hun ikkehun ikke børikke bør viteskjønt hun vethun vet deten anstendig kvinne eranstendig kvinne er enkvinne er en dameer en dame somen dame som vetdame som vet hvasom vet hva hunvet hva hun ikkehva hun ikke børhun ikke bør viteskjønt hun vet deten anstendig kvinne er enanstendig kvinne er en damekvinne er en dame somer en dame som veten dame som vet hvadame som vet hva hunsom vet hva hun ikkevet hva hun ikke børhva hun ikke bør vite

Hvem vet om hun ikke ville miste det meste av sjarmen om hun plutselig ble anstendig? -Marcel Proust
hvem-vet-om-hun-ikke-ville-miste-det-meste-av-sjarmen-om-hun-plutselig-ble-anstendig
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg tror på lojalitet. Når en kvinne har nådd en alder hun liker, bør hun holde seg til den. -Kvinner og alder
jeg-tror-på-lojalitet-når-kvinne-har-nådd-alder-hun-liker-bør-hun-holde-seg-til-den
Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det