En åpen dør kan friste en helgen.


en-åpen-dør-kan-friste-helgen
fristelseåpendørkanfristehelgenen åpenåpen dørdør kankan fristefriste enen helgenen åpen døråpen dør kandør kan fristekan friste enfriste en helgenen åpen dør kanåpen dør kan fristedør kan friste enkan friste en helgenen åpen dør kan fristeåpen dør kan friste endør kan friste en helgen

En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese. -Tilgivelse
en-helgen-kan-tilgi-seg-selv-synd-men-verdensmann-kan-aldri-tilgi-seg-selv-fadese
Kunstnere dør to ganger. Først dør kreativiteten. Så dør kroppen. Det siste er det letteste. -Sylvester Stallone
kunstnere-dør-to-ganger-først-dør-kreativiteten-så-dør-kroppen-det-siste-er-det-letteste
Pølseboden er åpen. -Sport
pølseboden-er-åpen
Liten nøkkel kan åpne stor dør. -Nøkkel
liten-nøkkel-kan-åpne-stor-dør
Hva er kjærlighet annet enn at en blir åpen for andre mennesker? -Kjærlighet er
hva-er-kjærlighet-annet-enn-at-blir-åpen-for-andre-mennesker
Men minna e dårlige våpen Når sorga ligg naken og åpen -Halvdan Sivertsen
men-minna-e-dårlige-våpen-når-sorga-ligg-naken-og-åpen