Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest.


elsk-meg-mest-når-jeg-fortjener-det-minst-for-da-trenger-jeg-det-mest
svenske ordtakelskmegmestnårjegfortjenerdetminstfordatrengermestelsk megmeg mestmest nårnår jegjeg fortjenerfortjener detdet minstda trengertrenger jegjeg detdet mestelsk meg mestmeg mest nårmest når jegnår jeg fortjenerjeg fortjener detfortjener det minstfor da trengerda trenger jegtrenger jeg detjeg det mestelsk meg mest nårmeg mest når jegmest når jeg fortjenernår jeg fortjener detjeg fortjener det minstfor da trenger jegda trenger jeg dettrenger jeg det mestelsk meg mest når jegmeg mest når jeg fortjenermest når jeg fortjener detnår jeg fortjener det minstfor da trenger jeg detda trenger jeg det mest

Nei er det vanskeligste svaret i verden, og nettopp derfor er det også det kjærligste, og det som krever mest omtanke, mest engasjement, mest ærlighet og størst mot. -Jesper Juul
nei-er-det-vanskeligste-svaret-i-verden-og-nettopp-derfor-er-det-også-det-kjærligste-og-det-som-krever-mest-omtanke-mest-engasjement-mest-ærlighet
Av alle radikale meninger, anses de unge for å være de mest typiske. I virkeligheten er de de mest konservative mennesker jeg noensinne har møtt. -Woodrow Wilson
av-alle-radikale-meninger-anses-unge-for-å-være-mest-typiske-i-virkeligheten-er-mest-konservative-mennesker-jeg-noensinne-har-møtt
Bøker er de stilleste og mest trofaste venner, de er de mest tilgjengelige og kloke rådgivere, og de mest tålmodige lærere. -Charles W. Eliot
bøker-er-stilleste-og-mest-trofaste-venner-er-mest-tilgjengelige-og-kloke-rådgivere-og-mest-tålmodige-lærere
Penger er verdens mest effektive, mest brutale og mest utbredte språk. -Penger og økonomi
penger-er-verdens-mest-effektive-mest-brutale-og-mest-utbredte-språk
Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. -Reinhold Schneider
det-finnes-noe-som-hjelper-mot-ensomhet-det-er-vennskap-det-trenger-gjennom-alle-murer-og-når-fram-til-det-mest-ensomme-hjerte-bare-det-åpner-seg