Elinor holdt det for klokest å la emnet falle. Hun kjente sin søsters temperament.


elinor-holdt-det-for-klokest-å-emnet-falle-hun-kjente-søsters-temperament
søsterelinorholdtdetforklokestemnetfallehunkjentesøsterstemperamentholdt detdet forklokest åla emnetemnet fallehun kjentekjente sinsin søsterssøsters temperamentelinor holdt detholdt det fordet for klokestfor klokest åklokest å laå la emnetla emnet fallehun kjente sinkjente sin søsterssin søsters temperamentelinor holdt det forholdt det for klokestdet for klokest åfor klokest å laklokest å la emnetå la emnet fallehun kjente sin søsterskjente sin søsters temperamentelinor holdt det for klokestholdt det for klokest ådet for klokest å lafor klokest å la emnetklokest å la emnet fallehun kjente sin søsters temperament

Elinor var enig i alt, for hun syntes ikke han fortjente den komplimenten som lå i et saklig motargument. -Jane Austen
elinor-var-enig-i-alt-for-hun-syntes-ikke-han-fortjente-den-komplimenten-som-lå-i-et-saklig-motargument
Hun smilte så jeg kjente det helt inn i lommeboken. -Smil
hun-smilte-så-jeg-kjente-det-helt-inn-i-lommeboken
Hvis en kvinne satser på sin dyktighet, blir hun mistenkt for å være ukvinnelig. Satser hun på sin kvinnelighet, blir hun mistenkt for å være udugelig. -Kvinner og karriere
hvis-kvinne-satser-på-dyktighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-ukvinnelig-satser-hun-på-kvinnelighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-udugelig
En kvinne ser i sin elskers beste venn nesten alltid sin verste fiende - hvis hun da ikke gjør ham til sin elsker. -Elsker
en-kvinne-i-elskers-beste-venn-nesten-alltid-verste-fiende-hvis-hun-da-ikke-gjør-ham-til-elsker
Der kunne vel ingen fortenke fru Worse i, at hun forgudet sin sønn; han var jo det eneste hun hadde å slite for. -Mor og sønn
der-kunne-vel-ingen-fortenke-fru-worse-i-at-hun-forgudet-sønn-han-var-jo-det-eneste-hun-hadde-å-slite-for