Eldre mennesker er som museer: Fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni.


eldre-mennesker-er-som-museer-fasaden-spiller-ingen-rolle-bare-skattene-inni
jeanne moreaueldremenneskerersommuseerfasadenspilleringenrollebareskatteneinnieldre menneskermennesker erer somsom museerfasaden spillerspiller ingeningen rollebare skatteneskattene innieldre mennesker ermennesker er somer som museerfasaden spiller ingenspiller ingen rollebare skattene innieldre mennesker er sommennesker er som museerfasaden spiller ingen rolleeldre mennesker er som museer

Ingenting spiller særlig stor rolle, og få ting spiller noen rolle i det hele tatt. -Livsvisdom
ingenting-spiller-særlig-stor-rolle-og-få-ting-spiller-noen-rolle-i-det-hele-tatt
Hvis du kan karate, spiller det ingen rolle om du har truser på deg eller ikke. -Sport
hvis-du-kan-karate-spiller-det-ingen-rolle-om-du-har-truser-på-deg-eller-ikke
Hvis de ikke kan definere sin rolle i det moderne samfunnet og se at de spiller en nasjonal, samlende og ikke minst oppbyggende rolle, må de gå til arbeidskontoret. -Konge og kongelige
hvis-ikke-kan-definere-rolle-i-det-moderne-samfunnet-og-se-at-spiller-nasjonal-samlende-og-ikke-minst-oppbyggende-rolle-må-gå-til
Man bør gå på museer - siden jeg begynte å gå på museer, har jeg sovet hver natt - det er ingenting som tretter så mye som museer. -Storm P
man-bør-gå-på-museer-siden-jeg-begynte-å-gå-på-museer-har-jeg-sovet-hver-natt-det-er-ingenting-som-tretter-så-mye-som-museer
Pappa er alltid på din side og heier på deg. Det spiller ingen rolle om du er først eller sist, han er din største supporter. -Margot Thomson
pappa-er-alltid-på-din-side-og-heier-på-deg-det-spiller-ingen-rolle-om-du-er-først-eller-sist-han-er-din-største-supporter
Hvis en mann tror på og forventer store ting av seg selv, spiller det ingen rolle hvor du plasserer ham, eller hva du viser ham ... Han vil bli omgitt av storhet. -Storhet
hvis-mann-tror-på-og-forventer-store-ting-av-seg-selv-spiller-det-ingen-rolle-hvor-du-plasserer-ham-eller-hva-du-viser-ham-han-vil-bli-omgitt-av