Ekteskapet er den eneste livstidsdommen som ikke blir avkortet på grunn av god oppførsel.


ekteskapet-er-den-eneste-livstidsdommen-som-ikke-blir-avkortet-på-grunn-av-god-oppførsel
ukjentekteskapeterdenenestelivstidsdommensomikkebliravkortetgrunnavgodoppførselekteskapet erer denden enesteeneste livstidsdommenlivstidsdommen somsom ikkeikke blirblir avkortetavkortet påpå grunngrunn avav godgod oppførselekteskapet er dener den enesteden eneste livstidsdommeneneste livstidsdommen somlivstidsdommen som ikkesom ikke blirikke blir avkortetblir avkortet påavkortet på grunnpå grunn avgrunn av godav god oppførselekteskapet er den enesteer den eneste livstidsdommenden eneste livstidsdommen someneste livstidsdommen som ikkelivstidsdommen som ikke blirsom ikke blir avkortetikke blir avkortet påblir avkortet på grunnavkortet på grunn avpå grunn av godgrunn av god oppførselekteskapet er den eneste livstidsdommener den eneste livstidsdommen somden eneste livstidsdommen som ikkeeneste livstidsdommen som ikke blirlivstidsdommen som ikke blir avkortetsom ikke blir avkortet påikke blir avkortet på grunnblir avkortet på grunn avavkortet på grunn av godpå grunn av god oppførsel

Penger frikjøper folk fra både moral og god oppførsel. -Penger og økonomi
penger-frikjøper-folk-fra-bå-moral-og-god-oppførsel
I virkeligheten er den eneste grunn som unnskylder en for å stille et hvilket som helst spørsmål - ganske enkelt nysgjerrighet. -Oscar Wilde
i-virkeligheten-er-den-eneste-grunn-som-unnskylder-for-å-stille-et-hvilket-som-helst-spørsmål-ganske-enkelt-nysgjerrighet
Den som ikke en eneste gang har hatet sin partner i ekteskapet, har heller aldri virkelig elsket han eller henne. -Ekteskap
den-som-ikke-eneste-gang-har-hatet-partner-i-ekteskapet-har-heller-aldri-virkelig-elsket-han-eller-henne
En kunstner er en som produserer ting folk ikke trenger, men som han - av en eller annen grunn - mener det er en god idé å gi dem. -Andy Warhol
en-kunstner-er-som-produserer-ting-folk-ikke-trenger-men-som-han-av-eller-annen-grunn-mener-det-er-god-idé-å-gi-dem
God vin er er god venn når den blir brukt på den rette måten. -William Shakespeare
god-vin-er-er-god-venn-når-den-blir-brukt-på-den-rette-måten