eit vi er så mykje meir enn eit eg


eit-vi-er-så-mykje-meir-enn-eit-eg
være sammeneitviermykjemeirennegeit vivi erer såså mykjemykje meirmeir ennenn eiteit egeit vi ervi er såer så mykjeså mykje meirmykje meir ennmeir enn eitenn eit egeit vi er såvi er så mykjeer så mykje meirså mykje meir ennmykje meir enn eitmeir enn eit egeit vi er så mykjevi er så mykje meirer så mykje meir ennså mykje meir enn eitmykje meir enn eit eg

Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
Eg angrar at eg nokon gong har skrive eit bokmålsord. Eg lovar at det aldri skal hende meir. -Lars Amund Vaage
eg-angrar-at-eg-nokon-gong-har-skrive-eit-bokmålsord-eg-lovar-at-det-aldri-skal-hende-meir