Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad.


eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad
ordeitordeitvyrdlaustliteordkansløkkjamykjenfagnadeit vyrdlaustvyrdlaust liteord kankan sløkkjasløkkja mykjenmykjen fagnadeit vyrdlaust litevyrdlaust lite ordlite ord kanord kan sløkkjakan sløkkja mykjensløkkja mykjen fagnadeit vyrdlaust lite ordvyrdlaust lite ord kanlite ord kan sløkkjaord kan sløkkja mykjenkan sløkkja mykjen fagnadeit vyrdlaust lite ord kanvyrdlaust lite ord kan sløkkjalite ord kan sløkkja mykjenord kan sløkkja mykjen fagnad

Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Eit ord kan gjera jøtulverk. -Ord
eit-ord-kan-gjera-jøtulverk
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
eit vi er så mykje meir enn eit eg -Være sammen
eit-vi-er-så-mykje-meir-enn-eit-eg