Eit lite spann av tid imillom æver to. Den tidi, ho er mi. Eg lever no -


eit-lite-spann-av-tid-imillom-æver-to-den-tidi-ho-er-mi-eg-lever-no
tideitlitespannavtidimillomævertodentidihoermieglevernoeit litelite spannspann avav tidtid imillomimillom æverden tidiho erer mieg leverlever nonoeit lite spannlite spann avspann av tidav tid imillomtid imillom æverho er mieg lever nolever noeit lite spann avlite spann av tidspann av tid imillomav tid imillom ævereg lever noeit lite spann av tidlite spann av tid imillomspann av tid imillom æver

God mann finn deg til gamans tale, og lærdom den tidi du lever. -Lærdom
god-mann-finn-deg-til-gamans-tale-og-lærdom-den-tidi-du-lever
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad. -Ord
eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad
eit lite kyss er viktigare enn 1500 sider med hat -Tjueandre juli
eit-lite-kyss-er-viktigare-enn-1500-sider-med-hat
Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre. -Håvamål
eit-lite-bu-er-betre-enn-inkje-heime-er-kvar-mann-herre
Tida går og går i ring, ei tid for alle ting. Mye går over og mye går an i tidas lille spann. -Tid
tida-går-og-går-i-ring-ei-tid-for-alle-ting-mye-går-over-og-mye-går-an-i-tidas-lille-spann