eit lite kyss er viktigare enn 1500 sider med hat


eit-lite-kyss-er-viktigare-enn-1500-sider-med-hat
tjueandre julieitlitekysserviktigareenn1500sidermedhateit litelite kysskyss erer viktigareviktigare ennenn 15001500 sidersider medmed hateit lite kysslite kyss erkyss er viktigareer viktigare ennviktigare enn 1500enn 1500 sider1500 sider medsider med hateit lite kyss erlite kyss er viktigarekyss er viktigare enner viktigare enn 1500viktigare enn 1500 siderenn 1500 sider med1500 sider med hateit lite kyss er viktigarelite kyss er viktigare ennkyss er viktigare enn 1500er viktigare enn 1500 siderviktigare enn 1500 sider medenn 1500 sider med hat

Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre. -Håvamål
eit-lite-bu-er-betre-enn-inkje-heime-er-kvar-mann-herre
Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad. -Ord
eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad
eit vi er så mykje meir enn eit eg -Være sammen
eit-vi-er-så-mykje-meir-enn-eit-eg
En grønnsaksrett med kjærlighet er bedre enn oksestek med hat. -Grønnsaker
en-grønnsaksrett-med-kjærlighet-er-bedre-enn-oksestek-med-hat
Det er bedre med en venns sinne enn en fiendes kyss. -Fiende
det-er-bedre-med-venns-sinne-enn-fiendes-kyss