Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre.


eit-lite-bu-er-betre-enn-inkje-heime-er-kvar-mann-herre
håvamåleitlitebuerbetreenninkjeheimekvarmannherreeit litelite bubu erer betrebetre ennenn inkjeheime erer kvarkvar mannmann herreeit lite bulite bu erbu er betreer betre ennbetre enn inkjeheime er kvarer kvar mannkvar mann herreeit lite bu erlite bu er betrebu er betre enner betre enn inkjeheime er kvar manner kvar mann herreeit lite bu er betrelite bu er betre ennbu er betre enn inkjeheime er kvar mann herre

Betre byrdi du ber ’kje i bakken enn mannavit mykje. D’er betre enn gull i framand gard; vit er vesalmanns trøyst. -Håvamål
betre-byrdi-du-ber-kje-i-bakken-enn-mannavit-mykje-der-betre-enn-gull-i-framand-gard-vit-er-vesalmanns-trøyst
Eit godt menneske er betre enn alt anna godt. -Menneske
eit-godt-menneske-er-betre-enn-alt-anna-godt
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg. -Jakob Sande
i-morgon-vil-eg-byrja-på-eit-nytt-og-betre-liv-trur-eg
eit lite kyss er viktigare enn 1500 sider med hat -Tjueandre juli
eit-lite-kyss-er-viktigare-enn-1500-sider-med-hat
Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad. -Ord
eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad