Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman.


eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
menneskeeitkvartmenneskeereitlitedramaogdeiflestefortenereinromaneit kvartkvart menneskemenneske erer eiteit litelite dramadrama ogog deidei flestefleste fortenerfortener einein romaneit kvart menneskekvart menneske ermenneske er eiter eit liteeit lite dramalite drama ogdrama og deiog dei flestedei fleste fortenerfleste fortener einfortener ein romaneit kvart menneske erkvart menneske er eitmenneske er eit liteer eit lite dramaeit lite drama oglite drama og deidrama og dei flesteog dei fleste fortenerdei fleste fortener einfleste fortener ein romaneit kvart menneske er eitkvart menneske er eit litemenneske er eit lite dramaer eit lite drama ogeit lite drama og deilite drama og dei flestedrama og dei fleste fortenerog dei fleste fortener eindei fleste fortener ein roman

Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad. -Ord
eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Kjernefamilie resignerer og gir opp å rydde heime. Etter eit par år blir det ikkje meir rot likevel. Dei finn ingenting, men dei finn lykka. -Husarbeid
kjernefamilie-resignerer-og-gir-opp-å-rydde-heime-etter-eit-par-år-blir-det-ikkje-meir-rot-likevel-dei-finn-ingenting-men-dei-finn-lykka
De skal ikkje misakte seglaren; han er ein skarv, men han er å likne med eit menneske, i mange ting. Og seglarar er vi alle, på livsens hav. -Kjøp og salg
de-skal-ikkje-misakte-seglaren-han-er-ein-skarv-men-han-er-å-likne-med-eit-menneske-i-mange-ting-og-seglarar-er-vi-alle-på-livsens-hav