Eit godt menneske er betre enn alt anna godt.


eit-godt-menneske-er-betre-enn-alt-anna-godt
menneskeeitgodtmenneskeerbetreennaltannagodteit godtgodt menneskemenneske erer betrebetre ennenn altalt annaanna godteit godt menneskegodt menneske ermenneske er betreer betre ennbetre enn altenn alt annaalt anna godteit godt menneske ergodt menneske er betremenneske er betre enner betre enn altbetre enn alt annaenn alt anna godteit godt menneske er betregodt menneske er betre ennmenneske er betre enn alter betre enn alt annabetre enn alt anna godt

Vær et godt menneske, Lockhart. Du kan ikke gagne verden på noen annen måte enn ved å være et godt menneske. -Walter Scott
vær-et-godt-menneske-lockhart-du-kan-ikke-gagne-verden-på-noen-annen-måte-enn-ved-å-være-et-godt-menneske
Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre. -Håvamål
eit-lite-bu-er-betre-enn-inkje-heime-er-kvar-mann-herre
Betre byrdi du ber ’kje i bakken enn mannavit mykje. D’er betre enn gull i framand gard; vit er vesalmanns trøyst. -Håvamål
betre-byrdi-du-ber-kje-i-bakken-enn-mannavit-mykje-der-betre-enn-gull-i-framand-gard-vit-er-vesalmanns-trøyst
Det er like mye godt å si om et dårlig menneske som dårlig om et godt. -Leonardo da Vinci
det-er-like-mye-godt-å-om-et-dårlig-menneske-som-dårlig-om-et-godt