Eit fuglepar samfløygt sprengjer solgylt mot himmelrand: det er oss to på spilande vengjer heim til kjærleikens morgonland!


eit-fuglepar-samfløygt-sprengjer-solgylt-mot-himmelrand-det-er-oss-to-på-spilande-vengjer-heim-til-kjærleikens-morgonland
jakob sandeeitfugleparsamfløygtsprengjersolgyltmothimmelranddeterosstospilandevengjerheimtilkjærleikensmorgonlandeit fugleparfuglepar samfløygtsamfløygt sprengjersprengjer solgyltsolgylt motmot himmelranddet erer osspå spilandespilande vengjervengjer heimheim tiltil kjærleikenskjærleikens morgonlandeit fuglepar samfløygtfuglepar samfløygt sprengjersamfløygt sprengjer solgyltsprengjer solgylt motsolgylt mot himmelranddet er ossoss to påpå spilande vengjerspilande vengjer heimvengjer heim tilheim til kjærleikenstil kjærleikens morgonlandeit fuglepar samfløygt sprengjerfuglepar samfløygt sprengjer solgyltsamfløygt sprengjer solgylt motsprengjer solgylt mot himmelrander oss to påoss to på spilandepå spilande vengjer heimspilande vengjer heim tilvengjer heim til kjærleikensheim til kjærleikens morgonlandeit fuglepar samfløygt sprengjer solgyltfuglepar samfløygt sprengjer solgylt motsamfløygt sprengjer solgylt mot himmelranddet er oss to påer oss to på spilandeoss to på spilande vengjerpå spilande vengjer heim tilspilande vengjer heim til kjærleikensvengjer heim til kjærleikens morgonland

Og det er kirsebærtreet innafor hageleet som blømar i tidleg vår. Mot gråe kytjeveggen luter det krokne leggen og signar oss atter eit år. -Olav H. Hauge
og-det-er-kirsebærtreet-innafor-hageleet-som-blømar-i-tidleg-vår-mot-gråe-kytjeveggen-luter-det-krokne-leggen-og-signar-oss-atter-eit-år
Det som vanligvis hindrer oss i å være helt oppriktig mot våre venner, er ikke så mye vår mistillit til dem, som vår mistillit til oss selv. -Oppriktighet
det-som-vanligvis-hindrer-oss-i-å-være-helt-oppriktig-mot-våre-venner-er-ikke-så-mye-vår-mistillit-til-dem-som-vår-mistillit-til-oss-selv
Optimisme i forhold til mulighetene og mot til å tenke uten grenser er det driver oss fremover. -Fremgang
optimisme-i-forhold-til-mulighetene-og-mot-til-å-tenke-uten-grenser-er-det-driver-oss-fremover
Kan eg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på heile meg. -Forelskelse
kan-eg-få-vegrett-heim-til-deg-du-skal-få-bruksrett-på-heile-meg