Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand.


eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
barneitbarnereitfullendameisterverkavskaparenskunstnerhandeit barnbarn erer eiteit fullendafullenda meisterverkmeisterverk avav skaparensskaparens kunstnerhandeit barn erbarn er eiter eit fullendaeit fullenda meisterverkfullenda meisterverk avmeisterverk av skaparensav skaparens kunstnerhandeit barn er eitbarn er eit fullendaer eit fullenda meisterverkeit fullenda meisterverk avfullenda meisterverk av skaparensmeisterverk av skaparens kunstnerhandeit barn er eit fullendabarn er eit fullenda meisterverker eit fullenda meisterverk aveit fullenda meisterverk av skaparensfullenda meisterverk av skaparens kunstnerhand

Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
eit vi er så mykje meir enn eit eg -Være sammen
eit-vi-er-så-mykje-meir-enn-eit-eg
Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad. -Ord
eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad
Eg er ho du aldri vil innvilge eit morgongry. -Frode Grytten
eg-er-ho-du-aldri-vil-innvilge-eit-morgongry