Ein skigard kan’kje vara evig


ein-skigard-kankje-vara-evig
stanley jacobseneinskigardkan’kjevaraevigein skigardskigard kan’kjekan’kje varavara evigein skigard kan’kjeskigard kan’kje varakan’kje vara evigein skigard kan’kje varaskigard kan’kje vara evigein skigard kan’kje vara evig

Men du vet, kroppen forgår med alderen - en skigard kan'kje vara evig, veit du - men jeg-et forgår aldri, det kan være 20 år likevel. -Wenche Foss
men-du-vet-kroppen-forgår-med-alderen-skigard-kan'kje-vara-evig-veit-du-men-jeg-et-forgår-aldri-det-kan-være-20-år-likevel
Eg e'kje flink med halleluja, men e ein kløppar på shalala. -Sang
eg-e'kje-flink-med-halleluja-men-e-ein-kløppar-på-shalala
Livet e'kje akkurat eit ball, men det e nå verdt ein liten trall. -Livet er
livet-e'kje-akkurat-eit-ball-men-det-e-nå-verdt-ein-liten-trall
Han kommer varannan vecka och på söndagen när han går känns det lätt att vara ensam svårt att vara två -Melissa Horn
han-kommer-varannan-vecka-och-på-söndagen-när-han-går-känns-det-lätt-att-vara-ensam-svårt-att-vara-två
Venen sin skal ein vera ven, honom og hans ven. Men med uvens ven venskap halde høver ’kje fagna folk. -Håvamål
venen-skal-ein-vera-ven-honom-og-hans-ven-men-med-uvens-ven-venskap-halde-høver-kje-fagna-folk
Når ein startar med høgdepunktet, kan det bare gå éin veg. -Frode Grytten
når-ein-startar-med-høgdepunktet-kan-det-bare-gå-éin-veg