Ein siste slump av sommar, ettermiddagens lydar blir skrudd ned utanfor vindauget, kvelden kjem som skjermsparar, septemberstjerner tennast.


ein-siste-slump-av-sommar-ettermiddagens-lydar-blir-skrudd-ned-utanfor-vindauget-kvelden-kjem-som-skjermsparar-septemberstjerner-tennast
sommereinsisteslumpavsommarettermiddagenslydarblirskruddnedutanforvindaugetkveldenkjemsomskjermspararseptemberstjernertennastein sistesiste slumpslump avav sommarettermiddagens lydarlydar blirblir skruddskrudd nedned utanforkvelden kjemkjem somsom skjermspararseptemberstjerner tennastein siste slumpsiste slump avslump av sommarettermiddagens lydar blirlydar blir skruddblir skrudd nedskrudd ned utanforned utanfor vindaugetkvelden kjem somkjem som skjermspararein siste slump avsiste slump av sommarettermiddagens lydar blir skruddlydar blir skrudd nedblir skrudd ned utanforskrudd ned utanfor vindaugetkvelden kjem som skjermspararein siste slump av sommarettermiddagens lydar blir skrudd nedlydar blir skrudd ned utanforblir skrudd ned utanfor vindauget

Døden er nesten slik som snøen, ein veit ikkje kva tid han kjem, sjølv om han oftast kjem om vinteren. -Maria Parr
døden-er-nesten-slik-som-snø-ein-veit-ikkje-kva-tid-han-kjem-sjølv-om-han-oftast-kjem-om-vinteren
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Han kjem ikkje lenger, og står fordømd i ein haustdrøymd vår. -Tor Jonsson
han-kjem-ikkje-lenger-og-står-fordømd-i-ein-haustdrøymd-vår
Ein lyt stella seg slik at ein blir idioterklært frå tid til annan. Ellers blir livet for kjedelig. -Idiot
ein-lyt-stella-seg-slik-at-ein-blir-idioterklært-frå-tid-til-annan-ellers-blir-livet-for-kjedelig
Kor klok ein er, han kann verte dåra når kjærleik kjem og maktstel. -Kjærlighet - virkning
kor-klok-ein-er-han-kann-verte-dåra-når-kjærleik-kjem-og-maktstel
Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang. -Morgen og kveld
om-kvelden-kommer-gråt-som-gjest-om-morgenen-blir-det-frydesang