Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv.


ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
gitte witteinfokuseredeteinharhaldeframmedjobbeikkjeslappeavogtruattingkjemsegsjølvein måmå fokuserefokusere påpå detdet einein harhalde framfram medmed åå jobbeikkje slappeslappe avav ogog trutru atat tingting kjemkjem avav segseg sjølvein må fokuseremå fokusere påfokusere på detpå det eindet ein harhalde fram medfram med åmed å jobbeikkje slappe avslappe av ogav og truog tru attru at tingat ting kjemting kjem avkjem av segav seg sjølvein må fokusere påmå fokusere på detfokusere på det einpå det ein harhalde fram med åfram med å jobbeikkje slappe av ogslappe av og truav og tru atog tru at tingtru at ting kjemat ting kjem avting kjem av segkjem av seg sjølvein må fokusere på detmå fokusere på det einfokusere på det ein harhalde fram med å jobbeikkje slappe av og truslappe av og tru atav og tru at tingog tru at ting kjemtru at ting kjem avat ting kjem av segting kjem av seg sjølv

Døden er nesten slik som snøen, ein veit ikkje kva tid han kjem, sjølv om han oftast kjem om vinteren. -Maria Parr
døden-er-nesten-slik-som-snø-ein-veit-ikkje-kva-tid-han-kjem-sjølv-om-han-oftast-kjem-om-vinteren
Det ein sjølv kann gjera, skal ein ikkje bidja andre um. -Gjøre
det-ein-sjølv-kann-gjera-skal-ein-ikkje-bidja-andre-um
I dag såg eg tvo månar, ein ny og ein gamal. Eg har stor tru på nymånen. Men det er vel den gamle. -Måne
i-dag-såg-eg-tvo-månar-ein-ny-og-ein-gamal-eg-har-stor-tru-på-nymånen-men-det-er-vel-den-gamle
Det dummaste ein kan gjere er å tru at kvinnesaka er kjempa ein gong for alle. -Herborg Kråkevik
det-dummaste-ein-kan-gjere-er-å-tru-at-kvinnesaka-er-kjempa-ein-gong-for-alle