Ein lyt stella seg slik at ein blir idioterklært frå tid til annan. Ellers blir livet for kjedelig.


ein-lyt-stella-seg-slik-at-ein-blir-idioterklært-frå-tid-til-annan-ellers-blir-livet-for-kjedelig
idioteinlytstellasegslikateinbliridioterklærtfråtidtilannanellerslivetforkjedeligein lytlyt stellastella segseg slikslik atat einein blirblir idioterklærtidioterklært fråfrå tidtid tiltil annanellers blirblir livetlivet forein lyt stellalyt stella segstella seg slikseg slik atslik at einat ein blirein blir idioterklærtblir idioterklært fråidioterklært frå tidfrå tid tiltid til annanellers blir livetblir livet forlivet for kjedeligein lyt stella seglyt stella seg slikstella seg slik atseg slik at einslik at ein blirat ein blir idioterklærtein blir idioterklært fråblir idioterklært frå tididioterklært frå tid tilfrå tid til annanellers blir livet forblir livet for kjedeligein lyt stella seg sliklyt stella seg slik atstella seg slik at einseg slik at ein blirslik at ein blir idioterklærtat ein blir idioterklært fråein blir idioterklært frå tidblir idioterklært frå tid tilidioterklært frå tid til annanellers blir livet for kjedelig

Å elska er ikkje å vakta, men å sjå ein annan veg til rett tid. -Elske
Å-elska-er-ikkje-å-vakta-men-å-sjå-ein-annan-veg-til-rett-tid
Ein har det som ein har det, samme kor ein gjømmer seg. -Olav Duun
ein-har-det-som-ein-har-det-samme-kor-ein-gjømmer-seg
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Ein må leve opp til den tida ein lever i. -Leve
ein-må-leve-opp-til-den-tida-ein-lever-i