Ein kann ikkje alltid spinna Silke.


ein-kann-ikkje-alltid-spinna-silke
godt nokeinkannikkjealltidspinnasilkeein kannkann ikkjeikkje alltidalltid spinnaspinna silkeein kann ikkjekann ikkje alltidikkje alltid spinnaalltid spinna silkeein kann ikkje alltidkann ikkje alltid spinnaikkje alltid spinna silkeein kann ikkje alltid spinnakann ikkje alltid spinna silke

Det ein sjølv kann gjera, skal ein ikkje bidja andre um. -Gjøre
det-ein-sjølv-kann-gjera-skal-ein-ikkje-bidja-andre-um
Samd er venskap når segja ein kann den andre all sin hug. Vinglut vera er verst av alt, all-rosar er ikkje ven. -Vennskap
samd-er-venskap-når-segja-ein-kann-den-andre-all-hug-vinglut-vera-er-verst-av-alt-all-rosar-er-ikkje-ven
Kor klok ein er, han kann verte dåra når kjærleik kjem og maktstel. -Kjærlighet - virkning
kor-klok-ein-er-han-kann-verte-dåra-når-kjærleik-kjem-og-maktstel
Noreg har ein slags ikkje-giftig økologisk kvalitet som ein kan setje pris på. -Norge og nordmenn
noreg-har-ein-slags-ikkje-giftig-økologisk-kvalitet-som-ein-kan-setje-pris-på
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv