Egoisme er ikke å leve som man selv ønsker å leve. Det er å be andre leve som man selv ønsker å leve.


egoisme-er-ikke-å-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve-det-er-å-be-andre-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve
oscar wildeegoismeerikkelevesommanselvønskerlevedetbeandreegoisme erer ikkeikke åå leveleve somsom manman selvselv ønskerønsker åå levedet erer åå beandre leveleve somsom manman selvselv ønskerønsker åå leveegoisme er ikkeer ikke åikke å leveå leve somleve som mansom man selvman selv ønskerselv ønsker åønsker å levedet er åer å beå be andrebe andre leveandre leve somleve som mansom man selvman selv ønskerselv ønsker åønsker å leveegoisme er ikke åer ikke å leveikke å leve somå leve som manleve som man selvsom man selv ønskerman selv ønsker åselv ønsker å levedet er å beer å be andreå be andre levebe andre leve somandre leve som manleve som man selvsom man selv ønskerman selv ønsker åselv ønsker å leveegoisme er ikke å leveer ikke å leve somikke å leve som manå leve som man selvleve som man selv ønskersom man selv ønsker åman selv ønsker å levedet er å be andreer å be andre leveå be andre leve sombe andre leve som manandre leve som man selvleve som man selv ønskersom man selv ønsker åman selv ønsker å leve

Hvis man ønsker å bli gammel, må man finne seg i å leve lenge. -Ove Sprogøe
hvis-man-ønsker-å-bli-gammel-må-man-finne-seg-i-å-leve-lenge
Å leve på moderne vis er det samme som å leve fort. I våre dager kan man ikke drasse med seg et helt vognlass av idealer og romantiske ideer. -Moderne
Å-leve-på-moderne-vis-er-det-samme-som-å-leve-fort-i-våre-dager-kan-man-ikke-drasse-med-seg-et-helt-vognlass-av-idealer-og-romantiske-ideer
Den sikreste vei frem mot å få leve et liv slik som vi ønsker, er at vi innrømmer andre samme rett. -Aksel Sandemose
den-sikreste-vei-frem-mot-å-få-leve-et-liv-slik-som-vi-ønsker-er-at-vi-innrømmer-andre-samme-rett
... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Vi ønsker alle å hjelpe hverandre. Mennesker er sånn. Vi ønsker å leve av hverandres lykke, ikke av hverandres elendighet. -Hjelp
vi-ønsker-alle-å-hjelpe-hverandre-mennesker-er-sånn-vi-ønsker-å-leve-av-hverandres-lykke-ikke-av-hverandres-elendighet
For hver venn som dør, må man leve sterkere selv. -Venn
for-hver-venn-som-dør-må-man-leve-sterkere-selv