Egen suksess er vel og bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte.


egen-suksess-er-vel-og-bra-men-andres-fiasko-er-heller-ikke-å-forakte
fredrik stabelegensuksesservelogbramenandresfiaskohellerikkeforakteegen suksesssuksess erer velvel ogog braandres fiaskofiasko erer hellerheller ikkeikke åå forakteegen suksess ersuksess er veler vel ogvel og bramen andres fiaskoandres fiasko erfiasko er hellerer heller ikkeheller ikke åikke å forakteegen suksess er velsuksess er vel oger vel og bramen andres fiasko erandres fiasko er hellerfiasko er heller ikkeer heller ikke åheller ikke å forakteegen suksess er vel ogsuksess er vel og bramen andres fiasko er hellerandres fiasko er heller ikkefiasko er heller ikke åer heller ikke å forakte

Jeg har ikke oppskriften på suksess, men oppskriften på fiasko er å prøve å gjøre alle til lags. -Bill Cosby
jeg-har-ikke-oppskriften-på-suksess-men-oppskriften-på-fiasko-er-å-prøve-å-gjøre-alle-til-lags
De fleste heldige politikere nå til dags seirer ikke ved egen storhet, men ved de andres ynkelighet. -Politiker
de-fleste-heldige-politikere-nå-til-dags-seirer-ikke-ved-egen-storhet-men-ved-andres-ynkelighet
Prestasjon er bra, men du må være din egen målestokk og unngå overdose. -Prestasjon
prestasjon-er-bra-men-du-må-være-din-egen-målestokk-og-unngå-overdose
Tall kan aldri bli morsomme, min pike, når de ikke vedrører ens egen formue. Men det vet Gud at de ofte ikke er morsomme da heller. -Bjørnstjerne Bjørnson
tall-kan-aldri-bli-morsomme-min-pike-når-ikke-vedrører-ens-egen-formue-men-det-vet-gud-at-ofte-ikke-er-morsomme-da-heller
Legg ikke nøkkelen til din egen lykke i andres lomme. -Ukjent
legg-ikke-nøkkelen-til-din-egen-lykke-i-andres-lomme
Ikke la støyen fra andres meninger overdøve din egen indre stemme. -Mening
ikke-støyen-fra-andres-meninger-overdøve-din-egen-indre-stemme