Eg går ikkje med på at all kvinnelig ulukke kan tilleggast menn.


eg-går-ikkje-med-på-at-all-kvinnelig-ulukke-kan-tilleggast-menn
kvinnesakeggårikkjemedatallkvinneligulukkekantilleggastmenneg gårgår ikkjeikkje medmed påpå atat allall kvinneligkvinnelig ulukkeulukke kankan tilleggasttilleggast menneg går ikkjegår ikkje medikkje med påmed på atpå at allat all kvinneligall kvinnelig ulukkekvinnelig ulukke kanulukke kan tilleggastkan tilleggast menneg går ikkje medgår ikkje med påikkje med på atmed på at allpå at all kvinneligat all kvinnelig ulukkeall kvinnelig ulukke kankvinnelig ulukke kan tilleggastulukke kan tilleggast menneg går ikkje med pågår ikkje med på atikkje med på at allmed på at all kvinneligpå at all kvinnelig ulukkeat all kvinnelig ulukke kanall kvinnelig ulukke kan tilleggastkvinnelig ulukke kan tilleggast menn

Menn definerer intelligens, menn definerer hva som er nyttig, menn forteller oss hva som er vakkert, menn forteller oss til og med hva som er kvinnelig. -Likestilling
menn-definerer-intelligens-menn-definerer-hva-som-er-nyttig-menn-forteller-oss-hva-som-er-vakkert-menn-forteller-oss-til-og-med-hva-som-er-kvinnelig
Det er en vesentlig forskjell på kvinnelig og mannlig seksualitet. Kvinnelig seksualitet kan ikke brukes som våpen i krig. -Krig
det-er-vesentlig-forskjell-på-kvinnelig-og-mannlig-seksualitet-kvinnelig-seksualitet-kan-ikke-brukes-som-våpen-i-krig
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Livet e en sang vi ikkje kan og nu går den akkurat forbi her -Livet er
livet-e-sang-vi-ikkje-kan-og-nu-går-den-akkurat-forbi-her
Vi kan ikkje eige kvarandre tusen dikt har fortalt oss at vi ikkje kan eige kvarandre men vi kan låne kvarandre og gløyme levere tilbake -Arne Ruset
vi-kan-ikkje-eige-kvarandre-tusen-dikt-har-fortalt-oss-at-vi-ikkje-kan-eige-kvarandre-men-vi-kan-låne-kvarandre-og-gløyme-levere-tilbake
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal