Eg er ho du aldri vil innvilge eit morgongry.


eg-er-ho-du-aldri-vil-innvilge-eit-morgongry
frode gryttenegerhodualdrivilinnvilgeeitmorgongryeg erer hoho dudu aldrialdri vilvil innvilgeinnvilge eiteit morgongryeg er hoer ho duho du aldridu aldri vilaldri vil innvilgevil innvilge eitinnvilge eit morgongryeg er ho duer ho du aldriho du aldri vildu aldri vil innvilgealdri vil innvilge eitvil innvilge eit morgongryeg er ho du aldrier ho du aldri vilho du aldri vil innvilgedu aldri vil innvilge eitaldri vil innvilge eit morgongry

Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
eit vi er så mykje meir enn eit eg -Være sammen
eit-vi-er-så-mykje-meir-enn-eit-eg
Men ordet um deg aldri døyr vinn du eit gjetord gjævt. -Håvamål
men-ordet-um-deg-aldri-døyr-vinn-du-eit-gjetord-gjævt
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg. -Jakob Sande
i-morgon-vil-eg-byrja-på-eit-nytt-og-betre-liv-trur-eg