Eg ber på ei sorg: Eit minne om fyrste og siste gong.


eg-ber-på-ei-sorg-eit-minne-om-fyrste-og-siste-gong
tor jonssonegbereisorgeitminneomfyrsteogsistegongeg berber påpå eiei sorgeit minneminne omom fyrstefyrste ogog sistesiste gongeg ber påber på eipå ei sorgeit minne omminne om fyrsteom fyrste ogfyrste og sisteog siste gongeg ber på eiber på ei sorgeit minne om fyrsteminne om fyrste ogom fyrste og sistefyrste og siste gongeg ber på ei sorgeit minne om fyrste ogminne om fyrste og sisteom fyrste og siste gong

Ein vår driv berre ein gong over eit mannaliv, - ein gong våren over mannalivet driv. -Ungdom
ein-vår-driv-berre-ein-gong-over-eit-mannaliv-ein-gong-våren-over-mannalivet-driv
Eg angrar at eg nokon gong har skrive eit bokmålsord. Eg lovar at det aldri skal hende meir. -Lars Amund Vaage
eg-angrar-at-eg-nokon-gong-har-skrive-eit-bokmålsord-eg-lovar-at-det-aldri-skal-hende-meir
Ei kvitkledd symre i silkekåpe ber bod til hjarta, at enn ein gong er våre komen med veldig vilje og fyller verda med sol og song. -Tor Jonsson
ei-kvitkledd-symre-i-silkekåpe-ber-bod-til-hjarta-at-enn-ein-gong-er-våre-komen-med-veldig-vilje-og-fyller-verda-med-sol-og-song
Eg er som bjørka: Eg kjenner sevja frå jordlivs grunn når det går mot vår, og ber mitt minne frå livsens haustdag - No dryp det blod or kvart hjartesår. -Tor Jonsson
eg-er-som-bjørka-eg-kjenner-sevja-frå-jordlivs-grunn-når-det-går-mot-vår-og-ber-mitt-minne-frå-livsens-haustdag-no-dryp-det-blod-or-kvart
Tro ikke at selvmordet ber om glemsel: Det ber om evig erindring. -Selvmord
tro-ikke-at-selvmordet-ber-om-glemsel-det-ber-om-evig-erindring
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman