Effektiv er den mann som tenker på egen hånd.


effektiv-er-den-mann-som-tenker-på-egen-hånd
charles w. elioteffektiverdenmannsomtenkeregenhåndeffektiv erer denden mannmann somsom tenkertenker påpå egenegen håndeffektiv er dener den mannden mann sommann som tenkersom tenker påtenker på egenpå egen håndeffektiv er den manner den mann somden mann som tenkermann som tenker påsom tenker på egentenker på egen håndeffektiv er den mann somer den mann som tenkerden mann som tenker påmann som tenker på egensom tenker på egen hånd

Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største. -Hermann Hesse
blant-mange-verdener-som-mennesket-ikke-har-fått-i-gave-av-naturen-men-har-skapt-på-egen-hånd-er-bøkenes-verden-den-største
En virkelig kunstner må gjøre alt på egen hånd og er i den forstand ikke kommet lenger i dag enn Homer i sin tid. -Marcel Proust
en-virkelig-kunstner-må-gjøre-alt-på-egen-hånd-og-er-i-den-forstand-ikke-kommet-lenger-i-dag-enn-homer-i-tid
... de har mistet evnen til å ta hånd om sin egen skjebne. Der er ingen annen fortapelse. Den er til gjengjeld absolutt. -Skjebne
har-mistet-evnen-til-å-ta-hånd-om-egen-skjebne-der-er-ingen-annen-fortapelse-den-er-til-gjengjeld-absolutt
Når en mann ber om en kvinnes hånd, er det ofte bare for å legge den i bløt - i oppvaskbaljen. -Ukjent
når-mann-ber-om-kvinnes-hånd-er-det-ofte-bare-for-å-legge-den-i-bløt-i-oppvaskbaljen
Jeg hadde ikke klart å være så synkronisert på egen hånd engang! -Solveig Kloppen
jeg-hadde-ikke-klart-å-være-så-synkronisert-på-egen-hånd-engang
Han må ha hatt en praktfull kropp for magen hans bestemte seg for en karriere på egen hånd. -Menn og utseende
han-må-hatt-praktfull-kropp-for-magen-hans-bestemte-seg-for-karriere-på-egen-hånd