E du den du e fordi eg trur det, eller e du den du e uansett?


e-du-den-du-e-fordi-eg-trur-det-eller-e-du-den-du-e-uansett
være seg selvdudenfordiegtrurdetelleruansette dudu denden dudu ee fordifordi egeg trurtrur deteller ee dudu denden dudu ee uansette du dendu den duden du edu e fordie fordi egfordi eg trureg trur deteller e due du dendu den duden du edu e uansette du den dudu den du eden du e fordidu e fordi ege fordi eg trurfordi eg trur deteller e du dene du den dudu den du eden du e uansette du den du edu den du e fordiden du e fordi egdu e fordi eg trure fordi eg trur deteller e du den due du den du edu den du e uansett

Det er det som er så fantastisk med vennlighet: Du føler deg bra. Uansett om det er du som gir den eller du som får den. -Vennlighet
det-er-det-som-er-så-fantastisk-med-vennlighet-du-føler-deg-bra-uansett-om-det-er-du-som-gir-den-eller-du-som-får-den
Uansett hvem du er eller hva du har på deg, er det alltid en eller annen der ute i verden som er nesten helt lik deg. -Petter Schjerven
uansett-hvem-du-er-eller-hva-du-har-på-deg-er-det-alltid-eller-annen-der-ute-i-verden-som-er-nesten-helt-lik-deg
Trur vi det vi trur? Vi kan døy for det ja, men lever vi på det? -Tro
trur-vi-det-vi-trur-vi-kan-døy-for-det-ja-men-lever-vi-på-det
En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene. -Idé
en-god-idé-er-sart-skapning-den-kan-drepes-av-et-gjesp-eller-et-skuldertrekk-den-kan-spiddes-til-dø-av-vits-eller-den-kan-engste-seg-i-graven-ved
Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt, trur eg. -Jakob Sande
ja-i-morgon-skal-eg-byrja-på-den-gode-veg-som-sagt-trur-eg