Dypest inne er vi alle fullkommen ensomme!


dypest-inne-er-vi-alle-fullkommen-ensomme
helge krogdypestinneerviallefullkommenensommedypest inneinne erer vivi allealle fullkommenfullkommen ensommedypest inne erinne er vier vi allevi alle fullkommenalle fullkommen ensommedypest inne er viinne er vi alleer vi alle fullkommenvi alle fullkommen ensommedypest inne er vi alleinne er vi alle fullkommener vi alle fullkommen ensomme

Alle er vi ensomme. Alle behøver vi hverandre, likevel er grensen mellom menneske og menneske altfor ofte lukket og stengt med rusten piggtrå av mismot. -Ensomhet
alle-er-vi-ensomme-alle-behøver-vi-hverandre-likevel-er-grensen-mellom-menneske-og-menneske-altfor-ofte-lukket-og-stengt-med-rusten-piggtrå-av
Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. -Reinhold Schneider
det-finnes-noe-som-hjelper-mot-ensomhet-det-er-vennskap-det-trenger-gjennom-alle-murer-og-når-fram-til-det-mest-ensomme-hjerte-bare-det-åpner-seg
Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august. -Janneken Øverland
innerst-inne-i-alle-voksne-mennesker-sitter-et-lite-barn-som-skal-begynne-på-skolen-i-august
All løgn er dypest sett en nødløgn. Men graden av nød varierer. -Løgn
all-løgn-er-dypest-sett-nødløgn-men-graden-av-nød-varierer
At intet uti verden er Den første gang fullkommen. -Ludvig Holberg
at-intet-uti-verden-er-den-første-gang-fullkommen