Du vet ikke hva du vet før du vet hva du ikke vet.


du-vet-ikke-hva-du-vet-før-du-vet-hva-du-ikke-vet
viteduvetikkehvaduførvetdu vetvet ikkeikke hvahva dudu vetvet førfør dudu vetvet hvahva dudu ikkeikke vetdu vet ikkevet ikke hvaikke hva duhva du vetdu vet førvet før dufør du vetdu vet hvavet hva duhva du ikkedu ikke vetdu vet ikke hvavet ikke hva duikke hva du vethva du vet førdu vet før duvet før du vetfør du vet hvadu vet hva duvet hva du ikkehva du ikke vetdu vet ikke hva duvet ikke hva du vetikke hva du vet førhva du vet før dudu vet før du vetvet før du vet hvafør du vet hva dudu vet hva du ikkevet hva du ikke vet

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå overDu og samvittigheten er ett: Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det.Ved å leve synder vi. Den som ikke vet det, vet ikke hva synd er, men heller ikke hva det er å leve.En anstendig kvinne er en dame som vet hva hun ikke bør vite, skjønt hun vet det.Alle kvinner vet hva de vil, men de vet ikke alltid når de vil det.Jeg vet hva som er galt og jeg vet hva som er rett, og jeg vil dø for sannheten i mitt hemmelige liv.