Du skulle gifte deg. Får du en god kone, blir du lykkelig. Får du en dårlig kone, blir du filosof.


du-skulle-gifte-deg-får-du-god-kone-blir-du-lykkelig-får-du-dårlig-kone-blir-du-filosof
sokratesduskullegiftedegfårdugodkoneblirlykkeligdårligfilosofdu skulleskulle giftegifte degfår dudu enen godgod koneblir dudu lykkeligfår dudu enen dårligdårlig koneblir dudu filosofdu skulle gifteskulle gifte degfår du endu en goden god koneblir du lykkeligfår du endu en dårligen dårlig koneblir du filosofdu skulle gifte degfår du en goddu en god konefår du en dårligdu en dårlig konefår du en god konefår du en dårlig kone

Noen spår alltid dårlig vær, og det kan jo ikke skade? De får jo skryt om de får rett og ved feil blir alle glade! -Vær
noen-spår-alltid-dårlig-vær-og-det-kan-jo-ikke-skade-de-får-jo-skryt-om-får-rett-og-ved-feil-blir-alle-glade
Hvis du ikke får barn, blir du syk av lengsel. Får du barn, blir du syk av bekymring. -Barn
hvis-du-ikke-får-barn-blir-du-syk-av-lengsel-får-du-barn-blir-du-syk-av-bekymring
Når en mann åpner bildøren for sin kone, har han enten ny bil eller ny kone. -Philip
når-mann-åpner-bildøren-for-kone-har-han-enten-ny-bil-eller-ny-kone
Bare gresshoppehannen er lykkelig. Dens kone er stum. -Ektemann
bare-gresshoppehannen-er-lykkelig-dens-kone-er-stum
En mann som er for god for denne verden, er ikke god for sin kone. -Ektemann
en-mann-som-er-for-god-for-denne-verden-er-ikke-god-for-kone
Ha aldri dårlig samvittighet for det du har tenkt om din kone. Hun har tenkt mye verre ting om deg. -Jean Rostand
ha-aldri-dårlig-samvittighet-for-det-du-har-tenkt-om-din-kone-hun-har-tenkt-mye-verre-ting-om-deg