Du puster bedre når du er rik.


du-puster-bedre-når-du-er-rik
fernando pessoadupusterbedrenårduerrikdu pusterpuster bedrebedre nårnår dudu erer rikdu puster bedrepuster bedre nårbedre når dunår du erdu er rikdu puster bedre nårpuster bedre når dubedre når du ernår du er rikdu puster bedre når dupuster bedre når du erbedre når du er rik

Den som ikke er vakker når han er tyve, sterk når han er tredve, rik når han er førti og vis når han er femti, vil aldri bli vakker, sterk, rik og vis. -George Herbert
den-som-ikke-er-vakker-når-han-er-tyve-sterk-når-han-er-tredve-rik-når-han-er-førti-og-vis-når-han-er-femti-vil-aldri-bli-vakker-sterk-rik-og
Jeg har vært rik, og jeg har vært fattig. Tro meg, det var bedre å være rik. -Sophie Tucker
jeg-har-vært-rik-og-jeg-har-vært-fattig-tro-meg-det-var-bedre-å-være-rik
Så tar du i døra, en sval liten trekk. Jeg puster deg inn, og jeg puster deg vekk. -Avskjed
så-tar-du-i-døra-sval-liten-trekk-jeg-puster-deg-inn-og-jeg-puster-deg-vekk
Bedre fattig med ære enn rik med skam. -Fattigdom
bedre-fattig-med-ære-enn-rik-med-skam
Jeg vil gjerne bli rik, men jeg vil aldri gjøre det som må til for å bli rik. -Gertrude Stein
jeg-vil-gjerne-bli-rik-men-jeg-vil-aldri-gjøre-det-som-må-til-for-å-bli-rik
Fotballen puster i hver sprekk rundt oss i det her landet. -Fotball
fotballen-puster-i-hver-sprekk-rundt-oss-i-det-her-landet