Du och jag en liten stund ett ögonblick, en änglablund. En resa i all enkelhet dit fötter går när hjärtan vet.


du-och-jag-liten-stund-ett-ögonblick-änglablund-en-resa-i-all-enkelhet-dit-fötter-går-när-hjärtan-vet
kjærlighetduochjaglitenstundettgonblickänglablundresaallenkelhetditfttergårnärhjärtanvetdu ochoch jagjag enen litenliten stundstund ettett ögonblicken änglablunden resaresa ii allall enkelhetenkelhet ditdit fötterfötter gårgår närnär hjärtanhjärtan vetdu och jagoch jag enjag en litenen liten stundliten stund ettstund ett ögonblicken resa iresa i alli all enkelhetall enkelhet ditenkelhet dit fötterdit fötter gårfötter går närgår när hjärtannär hjärtan vetdu och jag enoch jag en litenjag en liten stunden liten stund ettliten stund ett ögonblicken resa i allresa i all enkelheti all enkelhet ditall enkelhet dit fötterenkelhet dit fötter gårdit fötter går närfötter går när hjärtangår när hjärtan vetdu och jag en litenoch jag en liten stundjag en liten stund etten liten stund ett ögonblicken resa i all enkelhetresa i all enkelhet diti all enkelhet dit fötterall enkelhet dit fötter gårenkelhet dit fötter går närdit fötter går när hjärtanfötter går när hjärtan vet

På slingriga stigar av väntan och hopp två hjärtan har vandrat och längtat ett stopp ett vägskäl där stigar får mötas en dag där det skulle födas ett vi av två jag -Cecilia Ekhem
på-slingriga-stigar-av-väntan-och-hopp-två-hjärtan-har-vandrat-och-längtat-ett-stopp-ett-vägskäl-där-stigar-får-mötas-dag-där-det-skulle
Jag ska sakna dig imorgon ja du vet hur jag kan bli så kom och hälsa på om du tar vägen förbi -Savn
jag-ska-sakna-dig-imorgon-ja-du-vet-hur-jag-kan-bli-så-kom-och-hälsa-på-om-du-tar-vägen-förbi
Jag vet vem jag är när jag är hos dig -Være sammen
jag-vet-vem-jag-är-när-jag-är-hos-dig
Var och en sin egen, snarlik och unik. Liten i sig själv, tilsammans stark och rik. -Unik
var-och-egen-snarlik-och-unik-liten-i-sig-själv-tilsammans-stark-och-rik
Jag dansade en sommar. Det var min enda sommar. Och sen så var jag gammal. Och se så var det slut. -Sommer
jag-dansade-sommar-det-var-min-enda-sommar-och-sen-så-var-jag-gammal-och-se-så-var-det-slut
En gåva större än andra är Du Vår väntan var värd var sekund Allt som finns med Dig är ett NU och kärleken växer för varje stund -Barn
en-gå-större-än-andra-är-du-vår-väntan-var-värd-var-sekund-allt-som-finns-med-dig-är-ett-nu-och-kärleken-växer-för-varje-stund