Du må ikkje skilje deg ut, særleg ikkje dersom du faktisk skil deg ut.


du-må-ikkje-skilje-deg-ut-særleg-ikkje-dersom-du-faktisk-skil-deg-ut
marit eikemoduikkjeskiljedegutsærlegdersomdufaktiskskilutdu måmå ikkjeikkje skiljeskilje degdeg utsærleg ikkjeikkje dersomdersom dudu faktiskfaktisk skilskil degdeg utdu må ikkjemå ikkje skiljeikkje skilje degskilje deg utsærleg ikkje dersomikkje dersom dudersom du faktiskdu faktisk skilfaktisk skil degskil deg utdu må ikkje skiljemå ikkje skilje degikkje skilje deg utsærleg ikkje dersom duikkje dersom du faktiskdersom du faktisk skildu faktisk skil degfaktisk skil deg utdu må ikkje skilje degmå ikkje skilje deg utsærleg ikkje dersom du faktiskikkje dersom du faktisk skildersom du faktisk skil degdu faktisk skil deg ut

Gjer deg ikkje ringare enn du er. Det er like dumt som å skryta. -Selvmedlidenhet
gjer-deg-ikkje-ringare-enn-du-er-det-er-like-dumt-som-å-skryta
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Var ikkje Myrkret, so visste me ikkje av Stjernor. -Kjersti Scheen
var-ikkje-myrkret-so-visste-me-ikkje-av-stjernor
Dersom du ikkje sviken var så mang ein gong, du kjærleik aldri sunge har med rette song. -Aasmund Olavsson Vinje
dersom-du-ikkje-sviken-var-så-mang-ein-gong-du-kjærleik-aldri-sunge-har-med-rette-song
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
Ting hadde kanskje ikkje tatt så fort slutt dersom du våga å samle litt meir på det som var fint. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
ting-hadde-kanskje-ikkje-tatt-så-fort-slutt-dersom-du-våga-å-samle-litt-meir-på-det-som-var-fint