Du må bestemme deg - selv for å nøle.


du-må-bestemme-deg-selv-for-å-nøle
valgdubestemmedegselvfornøledu måmå bestemmebestemme degdegselvselv forå nøledu må bestemmemå bestemme degbestemme degselv forselv for åfor å nøledu må bestemme degmå bestemme degselv for åselv for å nøledu må bestemme degselv for å nøle

Du kan ikke bestemme deg for å føle noe du ikke føler, men du kan bestemme deg for å gjøre det rette på tross av dine følelser. -Følelse
du-kan-ikke-bestemme-deg-for-å-føle-noe-du-ikke-føler-men-du-kan-bestemme-deg-for-å-gjøre-det-rette-på-tross-av-dine-følelser
Du kan resignere, synes synd på deg selv og passivt ta imot det du kan få. Eller du kan kjempe for å bestemme selv hva livet ditt skal inneholde. -Pågangsmot
du-kan-resignere-synes-synd-på-deg-selv-og-passivt-ta-imot-det-du-kan-få-eller-du-kan-kjempe-for-å-bestemme-selv-hva-livet-ditt-skal-inneholde
Det eneste du må bestemme deg for, er hva du vil gjøre med den tiden du har fått. -J. R. R. Tolkien
det-eneste-du-må-bestemme-deg-for-er-hva-du-vil-gjøre-med-den-tiden-du-har-fått
Det å ha det godt er ikke noe du får, men noe du må bestemme deg for. -Pål Trælvik
det-å-det-godt-er-ikke-noe-du-får-men-noe-du-må-bestemme-deg-for