Du lever bare én gang, men hvis du gjør det riktig, er én gang nok.


du-lever-bare-én-gang-men-hvis-du-gjør-det-riktig-er-én-gang-nok
mae westduleverbareéngangmenhvisdugjørdetriktigergangnokdu leverlever barebare énén gangmen hvishvis dudu gjørgjør detdet riktiger énén ganggang nokdu lever barelever bare énbare én gangmen hvis duhvis du gjørdu gjør detgjør det riktiger én gangén gang nokdu lever bare énlever bare én gangmen hvis du gjørhvis du gjør detdu gjør det riktiger én gang nokdu lever bare én gangmen hvis du gjør dethvis du gjør det riktig

Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det
Mange lever med en så forbløffende rutine at det er vanskelig å tro at de lever for første gang. -Stanislaw Jerzy Lec
mange-lever-med-så-forbløffende-rutine-at-det-er-vanskelig-å-tro-at-lever-for-første-gang
En skal aldri unnlate å falle for en god fristelse. En lever bare en gang. Det er ikke sikkert at fristelsen gjentar seg. -Inge Lønning
en-skal-aldri-unnlate-å-falle-for-god-fristelse-en-lever-bare-gang-det-er-ikke-sikkert-at-fristelsen-gjentar-seg
Det er jul bare en gang i året, og det er mer enn nok. -Robert Lembke
det-er-jul-bare-gang-i-året-og-det-er-mer-enn-nok
Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det. -Penger og økonomi
penger-er-tjener-hvis-man-bruker-dem-riktig-men-hersker-hvis-man-ikke-gjør-det
Hvis du ikke lykkes første gang, prøv igjen. Prøv enda en gang. Og så kan du gi deg. Det er ikke noen grunn til å dumme seg helt ut. -Nederlag
hvis-du-ikke-lykkes-første-gang-prøv-igjen-prøv-enda-gang-og-så-kan-du-gi-deg-det-er-ikke-noen-grunn-til-å-dumme-seg-helt-ut