Du kan ikkje drømme om det du har.


du-kan-ikkje-drømme-om-det-du-har
frode gryttendukanikkjedrømmeomdetduhardu kankan ikkjeikkje drømmedrømme omom detdet dudu hardu kan ikkjekan ikkje drømmeikkje drømme omdrømme om detom det dudet du hardu kan ikkje drømmekan ikkje drømme omikkje drømme om detdrømme om det duom det du hardu kan ikkje drømme omkan ikkje drømme om detikkje drømme om det dudrømme om det du har

Vi kan ikkje eige kvarandre tusen dikt har fortalt oss at vi ikkje kan eige kvarandre men vi kan låne kvarandre og gløyme levere tilbake -Arne Ruset
vi-kan-ikkje-eige-kvarandre-tusen-dikt-har-fortalt-oss-at-vi-ikkje-kan-eige-kvarandre-men-vi-kan-låne-kvarandre-og-gløyme-levere-tilbake
Sterke drømme, fagre drømme, kom i flokk som ville svaner, løftet meg på brede vinger. -Henrik Ibsen
sterke-drømme-fagre-drømme-kom-i-flokk-som-ville-svaner-løftet-meg-på-brede-vinger
å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det? -Arne Ruset
å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt
Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet. -Arne Garborg
ung-kan-ikkje-lære-av-gamal-kunne-han-det-vart-han-gamal-sjøl-og-våga-seg-ikkje-på-livet
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal