Du kan ikke leke med dyret i deg selv uten å bli helt dyr, leke med løgnen uten å forspille din rett til sannhet, leke med grusomheten uten å tape sansenes friskhet. Den som vil holde sin hage ren, reserverer ikke rom for ugress.


du-kan-ikke-leke-med-dyret-i-deg-selv-uten-å-bli-helt-dyr-leke-med-løgnen-uten-å-forspille-din-rett-til-sannhet-leke-med-grusomheten-uten-å-tape
levereglerdukanikkelekemeddyretdegselvutenbliheltdyrløgnenforspilledinretttilsannhetgrusomhetentapesansenesfriskhetdensomvilholdehagerenreservererromforugressdu kankan ikkeikke lekeleke medmed dyretdyret ii degdeg selvselv utenuten åå blibli helthelt dyrleke medmed løgnenløgnen utenuten åå forspilleforspille dindin rettrett tiltil sannhetleke medmed grusomhetengrusomheten utenuten åå tapetape sansenessansenes friskhetden somsom vilvil holdeholde sinsin hagehage renreserverer ikkeikke romrom fordu kan ikkekan ikke lekeikke leke medleke med dyretmed dyret idyret i degi deg selvdeg selv utenselv uten åuten å bliå bli heltbli helt dyrleke med løgnenmed løgnen utenløgnen uten åuten å forspilleå forspille dinforspille din rettdin rett tilrett til sannhetleke med grusomhetenmed grusomheten utengrusomheten uten åuten å tapeå tape sansenestape sansenes friskhetden som vilsom vil holdevil holde sinholde sin hagesin hage renreserverer ikke romikke rom forrom for ugress

Å ligge i din egen hage under et pæretre, male takrennen, leke med barna og gjøre ting som du har utsatt et helt år. Alt dette kan også være ferie. -Ferie
Å-ligge-i-din-egen-hage-under-et-pæretre-male-takrennen-leke-med-barna-og-gjøre-ting-som-du-har-utsatt-et-helt-år-alt-dette-kan-også-være
Kjærligheten er en katt som klorer, selv om man bare hadde tenkt å leke med den. -Ninon de Lenclos
kjærligheten-er-katt-som-klorer-selv-om-man-bare-hadde-tenkt-å-leke-med-den
Det beste jeg vet er å leke med hunder! - Kom, vil du være min venn? Du logrer med halen i tunge stunder og gjør meg glad igjen. -Hund
det-beste-jeg-vet-er-å-leke-med-hunder-kom-vil-du-være-min-venn-du-logrer-med-halen-i-tunge-stunder-og-gjør-meg-glad-igjen
Jeg liker å leke meg med mote, å bruke den som forkledning. -Léa Seydoux
jeg-liker-å-leke-meg-med-mote-å-bruke-den-som-forkledning
Mennesker som leker har ikke tid til å ta livet av hverandre. Ikke har de lyst heller. For hvem skal de da leke med? -Lek
mennesker-som-leker-har-ikke-tid-til-å-ta-livet-av-hverandre-ikke-har-lyst-heller-for-hvem-skal-da-leke-med