Du kan ikke lære alt du trenger på lovlig vis.


du-kan-ikke-lære-alt-du-trenger-på-lovlig-vis
læredukanikkelærealtdutrengerlovligvisdu kankan ikkeikke lærelære altalt dudu trengertrenger påpå lovliglovlig visdu kan ikkekan ikke læreikke lære altlære alt dualt du trengerdu trenger påtrenger på lovligpå lovlig visdu kan ikke lærekan ikke lære altikke lære alt dulære alt du trengeralt du trenger pådu trenger på lovligtrenger på lovlig visdu kan ikke lære altkan ikke lære alt duikke lære alt du trengerlære alt du trenger påalt du trenger på lovligdu trenger på lovlig vis

- Kanskje det ikke er noe å lære, dristet Alice seg til å si. - Hysj, hysj, lille venn, sa hertuginnen, - vi kan lære noe av alt, hvis vi bare tenker oss om. -Lære
kanskje-det-ikke-er-noe-å-lære-dristet-alice-seg-til-å-hysj-hysj-lille-venn-sa-hertuginnen-vi-kan-lære-noe-av-alt-hvis-vi-bare-tenker-oss
I andre ikke på langt nær så kompliserte håndverk, går man i lære i tre-fire år, men nå tror mange at de kan lære politikk på fjorten dager. -Politikk
i-andre-ikke-på-langt-nær-så-kompliserte-håndverk-går-man-i-lære-i-tre-fire-år-men-nå-tror-mange-at-kan-lære-politikk-på-fjorten-dager
Vis meg gjerne alt du har - og jeg skal fortsatt si deg hvem du ikke er. -Være seg selv
vis-meg-gjerne-alt-du-har-og-jeg-skal-fortsatt-deg-hvem-du-ikke-er
Bare ved å lære å elske hverandre kan vi redde vår verden. Bare kjærlighet kan overvinne alt. -Samfunnsansvar
bare-ved-å-lære-å-elske-hverandre-kan-vi-redde-vår-verden-bare-kjærlighet-kan-overvinne-alt
Du lærer best bort det du mest trenger å lære. -Undervise
du-lærer-best-bort-det-du-mest-trenger-å-lære
Du trenger mye tålmodighet for å lære deg å være tålmodig. -Tålmodighet
du-trenger-mye-tålmodighet-for-å-lære-deg-å-være-tålmodig