Du kan få barn til å gjøre hva som helst hvis du bare leker med dem.


du-kan-få-barn-til-å-gjøre-hva-som-helst-hvis-du-bare-leker-med-dem
barndukanbarntilgjørehvasomhelsthvisdubarelekermeddemdu kankan fåfå barnbarn tiltil åå gjøregjøre hvahva somsom helsthelst hvishvis dudu barebare lekerleker medmed demdu kan fåkan få barnfå barn tilbarn til åtil å gjøreå gjøre hvagjøre hva somhva som helstsom helst hvishelst hvis duhvis du baredu bare lekerbare leker medleker med demdu kan få barnkan få barn tilfå barn til åbarn til å gjøretil å gjøre hvaå gjøre hva somgjøre hva som helsthva som helst hvissom helst hvis duhelst hvis du barehvis du bare lekerdu bare leker medbare leker med demdu kan få barn tilkan få barn til åfå barn til å gjørebarn til å gjøre hvatil å gjøre hva somå gjøre hva som helstgjøre hva som helst hvishva som helst hvis dusom helst hvis du barehelst hvis du bare lekerhvis du bare leker meddu bare leker med dem

Hvis du ønsker å se hva barn kan utrette, må du slutte med å gi dem ting. -Norman Douglas
hvis-du-ønsker-å-se-hva-barn-kan-utrette-må-du-slutte-med-å-gi-dem-ting
En kan gjøre alt med barn. En må elske dem, skal en vinne dem - og vinne dem for å kunne gjøre dem noe godt. -Oppdragelse
en-kan-gjøre-alt-med-barn-en-må-elske-dem-skal-vinne-dem-og-vinne-dem-for-å-kunne-gjøre-dem-noe-godt
Minner er som månestråler. Vi kan gjøre hva vi vil med dem. -Minne
minner-er-som-månestråler-vi-kan-gjøre-hva-vi-vil-med-dem
Jeg ga en gang mine barn et sett med batterier til jul med en lapp der sto: leker ikke inkludert. -Bernard Manning
jeg-ga-gang-mine-barn-et-sett-med-batterier-til-jul-med-lapp-der-sto-leker-ikke-inkludert