Du kan bygge en trone av bajonetter, men det er vanskelig å sitte på den.


du-kan-bygge-trone-av-bajonetter-men-det-er-vanskelig-å-sitte-på-den
volddukanbyggetroneavbajonettermendetervanskeligsittedendu kankan byggebygge enen tronetrone avav bajonettermen detdet erer vanskeligvanskelig åå sittesitte påpå dendu kan byggekan bygge enbygge en troneen trone avtrone av bajonettermen det erdet er vanskeliger vanskelig åvanskelig å sitteå sitte påsitte på dendu kan bygge enkan bygge en tronebygge en trone aven trone av bajonettermen det er vanskeligdet er vanskelig åer vanskelig å sittevanskelig å sitte påå sitte på dendu kan bygge en tronekan bygge en trone avbygge en trone av bajonettermen det er vanskelig ådet er vanskelig å sitteer vanskelig å sitte påvanskelig å sitte på den

Du kan designe og skape, og bygge det mest fantastiske stedet i verden. Men det trengs mennesker for å gjøre drømmen til virkelighet. -Kreativitet
du-kan-designe-og-skape-og-bygge-det-mest-fantastiske-stedet-i-verden-men-det-trengs-mennesker-for-å-gjøre-drømmen-til-virkelighet
Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. -Kinesiske ordtak
du-kan-ikke-hindre-sorgens-fugler-i-å-fly-over-ditt-hode-men-du-kan-hindre-dem-i-å-bygge-rede-i-ditt-hår
Hvorfor sitte i egne tanker når det er mye bedre og billigere å sitte i andres. -Tanke
hvorfor-sitte-i-egne-tanker-når-det-er-mye-bedre-og-billigere-å-sitte-i-andres
jeg kan ikke bygge deg opp igjen, far for den tiden vi mistet hadde du aldri -Far
jeg-kan-ikke-bygge-deg-opp-igjen-far-for-den-tiden-vi-mistet-hadde-du-aldri