Du kan bedra dine overordnede, men ikke dine underordnede.


du-kan-bedra-dine-overordnede-men-ikke-dine-underordnede
ledelsedukanbedradineoverordnedemenikkeunderordnededu kankan bedrabedra dinedine overordnedemen ikkeikke dinedine underordnededu kan bedrakan bedra dinebedra dine overordnedemen ikke dineikke dine underordnededu kan bedra dinekan bedra dine overordnedemen ikke dine underordnededu kan bedra dine overordnede

Som menneske er du summen av tankene dine, av ordene dine og av handlingene dine.La kvinner én eneste gang få oppleve likestilling, så vil de fra samme øyeblikk bli dine overordnede.Også fallet, også sviket hjelper deg som dine venner: Dine nederlag er rike gaver, lagt i dine hender.Skift dine fornøyelser, men skift ikke dine venner.Forklar aldri noe. Vennene dine trenger det ikke, og fiendene dine tror deg ikke likvel.Måtte alle dine problemer vare like lenge som dine nyttårsforsetter.