Du kan bedra dine overordnede, men ikke dine underordnede.


du-kan-bedra-dine-overordnede-men-ikke-dine-underordnede
ledelsedukanbedradineoverordnedemenikkeunderordnededu kankan bedrabedra dinedine overordnedemen ikkeikke dinedine underordnededu kan bedrakan bedra dinebedra dine overordnedemen ikke dineikke dine underordnededu kan bedra dinekan bedra dine overordnedemen ikke dine underordnededu kan bedra dine overordnede

Som menneske er du summen av tankene dine, av ordene dine og av handlingene dine. -Finn Schjøll
som-menneske-er-du-summen-av-tankene-dine-av-ordene-dine-og-av-handlingene-dine
La kvinner én eneste gang få oppleve likestilling, så vil de fra samme øyeblikk bli dine overordnede. -Likestilling
la-kvinner-én-eneste-gang-få-oppleve-likestilling-så-vil-fra-samme-øyeblikk-bli-dine-overordnede
Også fallet, også sviket hjelper deg som dine venner: Dine nederlag er rike gaver, lagt i dine hender. -Nederlag
også-fallet-også-sviket-hjelper-deg-som-dine-venner-dine-nederlag-er-rike-gaver-lagt-i-dine-hender
Skift dine fornøyelser, men skift ikke dine venner. -Venn
skift-dine-fornøyelser-men-skift-ikke-dine-venner
Forklar aldri noe. Vennene dine trenger det ikke, og fiendene dine tror deg ikke likvel. -Elbert Hubbard
forklar-aldri-noe-vennene-dine-trenger-det-ikke-og-fiendene-dine-tror-deg-ikke-likvel
Måtte alle dine problemer vare like lenge som dine nyttårsforsetter. -Forsett
måtte-alle-dine-problemer-vare-like-lenge-som-dine-nyttårsforsetter